نمونه سوالات درس اول دفاعی نهم

نمونه سوالات تشریحی درس اول دفاعی نهم

سوالات کامل درس امنیت دفاعی نهم + پاسخ در کلاس درس

نمونه سوالات درس اول دفاعی نهم

  • جاهای خالی را با استفاده از کلمه های مناسب کامل کنید.

1. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند : «دو نعمت که قدرشان شناخته نمی شود، …………………….. و …………………… است.

2. امنیت یکی از نیازهای ……………….. انسان است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است.

3. امروزه مهمترین وظیفه هر حکومتی ……………………………….. است.

4. نمونه بارز تهدید کشور عزیزمان ایران، نظام سلطه گر …………………… است.

5. امنیت نظامی یعنی داشتن قدرت ………………… و ………………….. برای یک کشور.

 

  • درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

6. ریشه و سرچشمه امنیت، تقویت نیروی نظامی است.

7. از دیدگاه اسلام و قرآن، امنیت یکی از نعمت های بزرگی است که خداوند به انسان عطا کرده است.

8. در گذشته های دور نقش «خطرات طبیعی» علیه انسان بیشتر و بارزتر بود.

9. امنیت نظامی یعنی بیگانگان به جای مردم تصمیم نگیرند و مردم خود بتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند.

10. معروف ترین تهدیدهای نرم در فضای مجازی، ماهواره و تبلیغات دشمن است.

 

  • به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

11. این جمله از کیست؟ «اگر امنیت بود، پیشرفت به وجود می آید، علم رشد می کند، اقتصاد شکوفایی پیدا می کند، سازندگی امکان پیدا می کند.»

12. وضعیتی که در آن ارزش های حیاتی فرد یا جامعه در یک کشور به خطر می افتد؛ چه نام دارد؟

 

  • گزینه صحیح را انتخاب کنید.

13. چه عاملی باعث شده امروزه عوامل بیشتری امنیت بشر را در معرض خطر قرار دهند؟

الف) تهدیدهای نظام سلطه گر آمریکا ب) قحطی و خشکسالی
ج) جنگ د) فناوری و ابزارهای صنعتی

 

14. کدام یک از گزینه های زیر از موارد ناامنی زیستی نیست؟

الف) کاشت درختان در جنگل ب) وقوع سیلاب های بزرگ
ج) گرم شدن هوای کره زمین د) آتش سوزی جنگل ها

 

15. جمله زیر کدام یک از سطوح امنیت است؟

«در یک مجتمع مسکونی یکی از ساکنان شکایت می کند که از دست همسایه اش امنیت و آسایش ندارد.»

الف) امنیت جسمی و فردی ب) امنیت خانوادگی
ج) امنیت محلی د) امنیت شهری

 

  • به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

16. معنای امنیت در زبان فارسی را بیان کنید.

17. ساده ترین معنای امنیت چیست؟

18. ریشه های ناامنی در جامعه را نام برده و هر یک را با ذکر مثال توضیح دهید.

19. ابعاد امنیت را نام ببرید.

20. منظور از امنیت نظامی چیست؟

21. مهم ترین علائم امنیت اقتصادی را نام ببرید.

22. اهمیت وجود امنیت سیاسی در حکومت ها چیست؟

23. وظایف حکومت ها در حفظ امنیت سیاسی چیست؟

24. چه زمانی یک ملت دارای امنیت اجتماعی و فرهنگی خواهد بود؟

25. نتیجه از دست دادن ریشه های فرهنگی و اعتقادی در یک جامعه چیست؟

26. منظور از امنیت زیست محیطی چیست؟

27. سطوح امنیت را با ذکر مثال برای هر یک نام ببرید.

28. معنی لغوی تهدید چیست؟

29. ارزش های حیاتی فرد و جامعه که ممکن است، مورد تهدید قرار گیرد را نام ببرید.

30. انواع تهدید را فقط نام ببرید.

31. چند نمونه از تهدیدهای طبیعی را نام ببرید.

32. انواع تهدیدهایی که منشأ انسانی دارند را نام ببرید.

33. تفاوت تهدید سخت و تهدید نرم را با ذکر مثال بنویسید.

34. در حالت کلی هدف از تهدید چیست؟

نمونه سوال های درس اول دفاعی نهم

تصویر صفحه اول نمونه سوالات درس اول دفاعی نهم (امنیت)


دانلود نسخه PDF همراه با پاسخ نامه کاملا تشریحی

قیمت : 1000 تومان (لینک مستقیم)

لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت موفق قابل دانلود بوده و یک نسخه هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.