علائم کاربردی در نقشه کشی ساختمان

آشنایی با علائم کاربردی در نقشه کشی ساختمان

علائم کاربردی پودمان نقشه کشی کار و فناوری هفتم در کلاس درس

علائم کاربردی در نقشه کشی ساختمان

در این نوشته قصد داریم تا به صورت کامل شما دانش آموزان عزیز پایه هفتمی را با علامت های اصلی و ریزه کاری های آن در نقشه کشی ساختمان آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

در نقشه کشی ساختمان آشنایی با علائم و اصول رسم فنی الزامی می باشد. ما در این مبحث مطالب را با توجه به پودمان نقشه کشی کتاب کار و فناوری پایه هفتم ازائه خواهیم داد و از آوردن مطالب اختصاصی و سطح بالا پرهیز شده است.

نکته مهم : در تمامی علائم منظور شده در این مطلب نمای به کار رفته یا برش به کار رفته از بالا منظور می شود.

الف : دیوارها و ستون ها

دیوارها و ستون ها از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده ساختمان به شمار می آیند.

دو خط ضخیم در نقشه نشان دهنده دیوار در آن می باشد. فاصله بین این دو خط با توجه به قطر و ضخامت دیوار مشخص می شود. معمولاً ضخامت دیوارهای بیرونی (باربر) و دیوارهای داخلی (غیرباربر) یا جداکننده، در ساختمان های آجری با هم فرق دارد؛ یعنی ضخامت دیوارهای خارجی بیشتر از دیوارهای داخلی است.

شکل زیر نشان دهنده علامت دیوار در نقشه های ساختمانی است.

علائم کاربردی در نقشه کشی ساختمان

ب : درها

درها اجزای بازشونده در ساختمان ها می باشند که فضا و قسمت های مختلف ساختمانی را از هم جدا کرده و یا باعث ارتباط آن ها با یکدیگر می شوند.

درها انواع مختلفی دارند؛ ما در این مبحث درهای یک لنگه و دولنگه را معرفی می کنیم.

علائم کاربردی در نقشه کشی ساختمان

ج : پنجره

از پنجره ها به عنوان یکی از عناصر شفاف ساختمانی، جهت تامین نور و منظره اتاق ها و فضاهای داخلی استفاده می شود.

علائم کاربردی در نقشه کشی ساختمان

د : پله

برای برقراری ارتباط بین طبقات یا سطوح مختلف یک ساختمان، از پله استفاده می شود. در نقشه، پله ها را با خط لبۀ آن ها مشخص می کنند. آن ها را با خطوط نازک طراحی نموده و جهت حرکت به بالا را با فلش نشان می دهند.

علائم کاربردی در نقشه کشی ساختمان

ه : علامت شمال

هر سازه با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی آن مکان، طراحی و ترسیم می شود. جهت های جغرافیایی، تابش نور خورشید و باد غالب، در مکان یابی محیط های گوناگون ساختمان و طراحی آن نقش به سزایی ایفا می کند. همچنین برای پرهیز از اشتباه، وجود علامت شمال در نقشه های ساختمانی الزامی است.

شکل های زیر نمونه هایی از علامت شمال است که در نقشه های استفاده می شود.

علائم کاربردی در نقشه کشی ساختمان