0
0

سوالات متن علوم هشتم فصل اول

4301 بازدید

سوالات متن علوم هشتم فصل اول

مجموعه کامل سوال های متن فصل اول علوم هشتم

سوالات متن فصل اول علوم هشتم با پاسخ تشریحی در کلاس درس

سوالات متن فصل اول علوم هشتم

*** مجموعه کامل سوالات متن علوم هشتم فصل اول ***

 

الف) جاهای خالی را با استفاده از کلمه های مناسب کامل کنید.

ب) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

نادرست – بسیاری از نوشیدنی ها و مواد خوراکی مخلوط اند.

نادرست – برای تهیه محلول می توان نسبت های مختلفی از حل شونده و حلال را با هم مخلوط کرد.

نادرست – زیرا ممکن است مخلوط از نوع ناهمگن باشد که دیگر محلول نیست.

نادرست – موادی که پی اچ آنها از 7 کمتر است اسیدی ترند.

ج) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

د) گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

 1. کدام یک از گزینه های زیر با بقیه متفاوت است؟
الف) آجیلب) بادکنک پر از هواج) شکرد) آب لیمو
 1. کدام یک از گزینه های زیر در مورد مخلوط ها صحیح نیست؟
الف) ماده ای است که از دو یا چند ماده تشکیل شده است.
ب) اجزای تشکیل دهندۀ آن خواص اولیّۀ خود را حفظ می کنند.
ج) خواص مواد بعد از آمیخته شدن با یکدیگر تغییر می کند.
د) بیشتر موادی که ما در زندگی با آن سر و کار داریم، مخلوط هستند.
 1. کدام یک از گزینه های زیر یک مادۀ خالص است؟
الف) هواب) نمک طعامج) چای کمرنگد) آب دریا
 1. کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های مخلوط ناهمگن نیست؟
الف) قابل تشخیص بودن اجزاء مخلوطب) داشتن حداقل دو جزء
ج) پخش غیریکنواخت اجزاءد) ویژگی های یکسان در همۀ نقاط آن

32.کدام یک از مخلوط های زیر محلول است؟

الف) چربی در شیرب) دوده در هوا
ج) مواد معدنی در آب چاهد) خاک در آب
 1. انحلال پذیری اکسیژن در آب با ………………… دما کاهش می یابد و انحلال پذیری شکر در آب با ……………… دما افزایش می یابد.
الف) افزایش – افزایشب) کاهش – کاهش
ج) افزایش – کاهشد) کاهش – افزایش
 1. کدام محلول اسیدی نیست؟
الف) محلول A با 2 = PHب) محلول B با 1 = PH
ج) محلول C با 8 = PHد) محلول D با 4 = PH
 1. اسیدها دارای (PH) پی اچ ………………. از هفت و دارای مزه ای ……………. هستند.
الف) کمتر – تلخب) کمتر – ترش
ج) بیشتر – تلخد) کمتر – ترش
 1. کدام یک از روش های جداسازی بر اساس اختلاف چگالی انجام می شود؟
الف) دکانتورب) کمباین
ج) کاغذ صافید) تقطیر
 1. کدام یک از وسایل زیر برای جداسازی اجزای مخلوط آب و خاک (آب گل آلود) مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف) لوله آزمایشب) قیف جداکننده
ج) کاغذ صافیدستگاه تقطیر
 1. برای جداسازی مخلوط ناهمگنی که اجزای آن اندازه های متفاوتی دارند، کدام روش جداسازی را پیشنهاد می کنید؟
الف) دستگاه گریزانهب) تبخیر حلال
ج) صاف کردند) سرریز کردن
 1. کدام مخلوط را می توان با استفاده از دکانتور جدا کرد؟
الف) آب و الکلب) آب و بنزین
ج) آب و نمکد) آب و نشاسته
 1. آهن موجود در کدام یک از موادّ زیر، به وسیلۀ آهن ربا جدا می شود؟
الف) آهن سولفیدب) آهن اکسید
ج) مخلوط آهن و گوگردد) زنگ آهن

گزینه ج صحیح است. همه گزینه ها مخلطو هستند در حالی که شکر یک ماده خالص است.

گزینۀ ج صحیح است. در مخلوط ها، خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کند.

گزینۀ ب صحیح است.

گزینه د صحیح است. این گزینه از ویژگی های مخلوط های همگن است.

گزینۀ ج صحیح است

گزینۀ الف صحیح است. میران انحلال پذیری گازها با افزایش دما کاهش می یابد و این موضوع درمورد شکر برعکس می باشد.

گزینۀ ج صحیح است. از آنجایی که پی اچ بالای 7 به سمت قلیایی شدن پیش می رود؛ بنابراین گزینه ج با پی اچ 8 نمی تواند اسیدی باشد.

گزینۀ ب صحیح است.

گزینۀ الف صحیح است

گزینۀ ج صحیح است. لولۀ آزمایش به تنهایی نمی تواند برای جداسازی استفاده شود. (گزینۀ الف) قیف جداکننده برای جداسازی اجزای مخلوط ناهمگن مایع در مایع  استفاده می شود. (گزینه ب). دستگاه تقطیر برای جداسازی اجزای محلول های مایع در مایع استفاده می شود (گزینۀ د)

گزینۀ ج صحیح است.

گزینۀ ب صحیح است.

گزینۀ ج صحیح است.

ه) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

به موادی که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می گویند.

تعلیقه مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرّات جامد به صورت معلق در مایع (آب) پراکنده اند.نام دیگر تعلیقه، سوسپانسیون است.

حلال مادّه ای است که معمولاً جزء بیشتری از محلول را تشکیل می دهد و حل شونده را در خود حل می کند؛ برای نمونه در محلول آب نمک، نمک حل شونده و آب حلال است.

در آب داغ قند بیشتر و اکسیژن کمتری می توان حل کرد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=4240
بذرپور
ادمین وب سایت کلاس درس هستم با 23 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی هم اکنون هم در یکی از مدارس دولتی شهرستان ساوجبلاغ در سمت معاون آموزشی مشغول به کار هستم
مطالب بیشتر
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد سوالات متن علوم هشتم فصل اول

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!