0
0

سوالات متن درس دوم علوم هفتم

2050 بازدید

سوالات متن درس دوم علوم هفتم

مجموعه کامل سوالات متن درس دوم علوم هفتم با پاسخ تشریحی

سوالات متن درس اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن در کلاس درس

سوالات متن درس دوم علوم هفتم - کلاس درس

الف) جاهای خالی را با استفاده از کلمه های مناسب کامل کنید.

1. ………………. ، یک مرحلۀ مهم در جمع آوری اطلاعات است.

2. مقدار مادۀ تشکیل دهندۀ هر جسم را ………………… می گویند.

3. مقدار کشیدگی فنر داخل نیروسنج به اندازۀ …………….. بستگی دارد که به نیروسنج وارد می شود.

4. وزن یک جسم را با یکای ………………. نشان می دهند.

5. فاصلۀ بین دو نقطه و مسافتی را که یک جسم طی می کند با یکای ………………… اندازه می گیریم که نماد آن ………… است.

6. از ………………… برای اندازه گیری حجم مقدارهای کم مایع استفاده می کنیم که معمولا بر حسب ………….. مدرّج شده است.

7. برای اندازه گیری زمان معمولاً از …………… یا ……………. استفاده می شود.

ب) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

8. قدم یکای اندازه گیری نیست.

9. برای اندازه گیری جرم یک جسم از ترازو استفاده می کنیم.

10. یک نیوتون، نیروی بزرگی است.

11. حجمِ جسم را معمولاً بر حسب متر مکعب، سانتی متر یا لیتر اندازه می گیرند.

12. 0/07 مترمکعب معادل 7 سانتی مترمکعب است.

13. برای خواندن حجم مایعات به سطح بالای منحنی توجه می کنیم.

14. وزن هر جسم از حاصل ضرب شتاب جاذبه در جرم آن جسم، به دست می آید.

15. یکای اصلی چگالی، گرم بر مترمکعب است.

16. چگالی جسمی که روی آب شناور می ماند، از چگالی آب کمتر است.

ج) گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

17. جرم یک جسم را با یکای …………. اندازه می گیرند.

الف) کیلوگرم ب) متر
ج) مترمکعب د) سانتی متر

18. کدام یک از واحدهای زیر برای اندازه گیری طول حیاط مدرسۀ شما مناسب تر است؟

الف) mm ب) km ج) cm د) m

19. وزن یک سیب 200 گرمی و یک هنداونۀ 5 کیلوگرمی به ترتیب چند نیوتون است؟

الف) 20 – 5 ب) 20 – 50 ج) 2 – 5 د) 2 – 50

20. کدام یک از گزینه های زیر در مورد یک لیتر صحیح است؟

الف) یک لیتر برابر با حجم ظرف مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاع 10 سانتی متر است.
ب) یک لیتر برابر با حجم ظرف مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاع 10 متر است.
ج) یک لیتر برابر با حجم ظرف مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاع 1 متر است.
د) یک لیتر برابر با حجم ظرف مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاع 10 متر است.

21. اینکه یک جسم در آب فرور برود یا روی آب شناور بماند به کمیتی به نام ……………. بستگی دارد.

الف) جرم ب) حجم ج) چگالی د) وزن

22. 5/06 لیتر، معادل چند سانتی مترمکعب است؟

الف) 50/6 ب) 506 ج) 5060 د) 5/06

23. وسیلۀ اندازه گیری کدام کمیت اشتباه است؟

الف) حجم  /  مترمکعب ب) جرم  /  ترازو
ج) طول  /  متر خیاطی د) وزن  /  نیروسنج

24. با توجه به شکل روبرو، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است.

سوالات متن درس دوم علوم هفتم - کلاس درس

الف) چگالی گلوله از مایع A بیش تر است.
ب) چگالی گلوله از مایع B بیش تر است.
ج) چگالی مایع A و B برابر است.
د) چگالی مایع B از مایع A بیش تر است.

د) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

25. نام دیگر یکای اندازه گیری چیست؟

26. وزن جسم را توسط چه وسیله ای اندازه گیری می کنیم؟

27. یکی از ابزارهای اندازه گیری طول اجسام کوچک، را نام ببرید.

28. طول خط کش های آزمایشگاهی با چه یکاهایی درجه بندی شده اند؟

29. هر مترمکعب، چند لیتر است؟

30. یکاهای متداول چگالی را بنویسید.

31. یکاهای متداول اندازه گیری زمان را نام ببرید.

ه) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

32. اندازه گیری چه کمکی به ما می کند؟

33. دانشمندان برای اینکه عددهای حاصل از اندازه گیری های مختلف یک چیز با هم مقایسه پذیر باشد؛ چه کرده اند؟

34. منظور از وزن چیست؟

35. یکاهای متداول طول را نام ببرید.

36. منظور از حجم یک جسم چیست؟

37. چگالی را تعریف کنید و رابطه (فرمول) آن را بنویسید.

38. دقت در اندازه گیری به چه عواملی بستگی دارد؟

39. تخم مرغی را درون لیوان آبی می اندازیم. تخم مرغ به نه لیوان فرو می رود. اگر مقداری نمک درون آب لیوان حل کنیم، تخم مرغ بالا می آید. این پدیده را چگونه توجیه می کنید؟

40. جرم جسمی 840 گرم است. اگر شتاب جاذبۀ زمین را 10 در نظر بگیریم، ورن این توپ چند نیوتون است؟

41. اگر در سیاره ای وزنۀ 7 کیلوگرمی را به نیروسنجی متصل کنیم و نیروسنج عدد 37/1 را نشان دهد، شتاب جاذبه در این سیاره چقدر است؟

42. جرم جسمی 750 گرم و حجم آن 100 میلی لیتر است. چگالی آن چند گرم بر سانتی مترمکعب است؟

43. با توجه به شکل مقابل پیش بینی شما ازسوالات متن درس دوم علوم هفتم - کلاس درس

چگالی مایع های حل نشدنی درون ظرف چیست؟

(0/85  –  5/04  –  3/7  –  2/10  –  1/19)

44. یه خط کش داریم که فاصلۀ هر واحد در آن ها یکسان است و هر واحد در اولی به 3 قسمت، دومی به 4 قسمت و سومی به 5 قسمت تقسیم شده است. برای اندازه گیری، کدام یک دقت بیشتری دارد؟

45. جرم جسمی را چند بار اندازه گیری می کنیم و اعداد 32 ، 38 ، 39 و 35 به دست می آید. به نظر شما نزدیک ترین عدد به جرم این جسم چه عددی می تواند باشد؟

46.دقت یک ترازو 2 گرم است. کدام یک از مقادیر زیر را می توان با این ترازو اندازه کرد؟

( 5/2 کیلوگرم ، 142 گرم ، 6/80 گرم ، 25 گرم ، 0004/0 کیلوگرم )

ه) هر یک از کمیت های زیر را به یکای صحیح آن در سمت چپ وصل کنید.

الف) رمان میلی لیتر
ب) سرعت نیوتون
ج) نیرو متر بر ثانیه
د) جرم متر بر ثانیه
ه) طول گرم
و) حجم کیلومتر

و) تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.

سوالات متن درس دوم علوم هفتم - کلاس درس


دانلود نسخه PDF همراه با پاسخ نامه کاملا تشریحی

دریافت نسخه پی دی اف - کلاس درس

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=4823
بذرپور
ادمین وب سایت کلاس درس هستم با 23 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی هم اکنون هم در یکی از مدارس دولتی شهرستان ساوجبلاغ در سمت معاون آموزشی مشغول به کار هستم
مطالب بیشتر
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد سوالات متن درس دوم علوم هفتم

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!