0
0

سوالات متن درس اول مطالعات نهم

1420 بازدید

سوالات متن درس اول مطالعات نهم

مجموعه کامل سوال های متن درس اول مطالعات نهم – گوی آبی زیبا

نمونه سوال متن درس اول مطالعات نهم + پاسخ تشریحی در کلاس درس

سوالات متن درس اول مطالعات نهم - کلاس درس

سوالات متن درس اول مطالعات نهم - کلاس درس

الف) عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1. زمین ما بخش کوچکی از ………………… است.

2. دانشمندان عمر زمین و منظومۀ خورشیدی را حدود ………………. سال تخمین زده اند.

3. سیارۀ مشتری بیش از ………………… قمر دارد.

4. به دایره هایی که در هر دو نیمکرۀ شمالی و جنوبی به موازات اِستوا رسم شده اند، …………………….. می گویند.

5. نصف النهار مبدأ و امتداد آن، کرۀ زمین را به دو نیمکرۀ ……………………….. تقسیم کرده است.

6. ……………….. هر مکان عبارت است از فاصلۀ آن مکان با نصف النهار مبدأ بر حسب درجه.

ب) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

7. منظومۀ خورشیدی از یک ستاره به نام خورشید و اجرام آسمانی متعدد تشکیل شده است.

8. در سیاره های گازی، تعداد قمرها کمتر است.

9. هر چه به قطب شمال و جنوب نزدیک می شویم مدارهای دور زمین بزرگ تر می شوند.

10. با داشتن شبکۀ مدارها و نصف النهارها می توانیم مختصات جغرافیایی هر مکان را به دست بیاوریم.

11. عرض جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصلۀ آن مکان با مدار رأس سرطان السرطان بر حسب درجه.

ج) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

12. در میان چهار سیارۀ نزدیک به خورشید، کدام سیاره بزرگ تر است؟

13. زمین یک قمر دارد، نام آن را بنویسید.

14. چقدر طول می کشد تا خورشید با سرعت 220 کیلومتر در ثانیه، مرکز کهکشان راه شیری را دور بزند؟

15. جغرافی دانان برای تعیین موقعیت مکانی پدیده ها بر روی کرۀ زمین و مطالعه دربارۀ مکان ها، چی چیزی را ابداع کرده اند؟

16. چرا نصف النهار مبدأ، صفر درجه و نصف النهارهای دیگر از 0 تا 180 درجۀ غربی و 180 درجۀ شرقی درجه بدنی شده اند؟

د) گزینه صحیح را انتخاب کنید.

17. منظومۀ خورشیدی دارای چند سیاره است؟

1) 4 سیاره درونی و 4 سیاره بیرونی 2) 6 سیاره درونی و 4 سیاره بیرونی
3) 8 سیاره درونی و 4 سیاره بیرونی 4) 8 سیاره درونی و 8 سیاره بیرونی

18. سیاره های درونی سطوح …………….. دارند و سیاره های بیرونی از ……………… تشکیل شده اند.

1) مایع روان – گازهای مختلف 2) سنگی و جامد – گازهای مختلف
3) سخت و نیمه جامد – گازهای مختلف و غبار 4) سنگی و جامد – مایعات و گازها

19. زمین چندمین سیاره منظومۀ خورشیدی است؟ فاصلۀ آن از خورشید چقدر است؟

1) دومین سیاره و در فاصلۀ 150 میلیون کیلومتری
2) سومین سیاره و در فاصلۀ 160 میلیون کیلومتری
3) دومین سیاره و در فاصلۀ 160 میلیون کیلومتری
4) سومین سیاره و در فاصلۀ 150 میلیون کیلومتری

20. بر اساس نظریه دانشمندان، منظومۀ خورشیدی چگونه به وجود آمده است؟

1) این منظومه از اجرام متشکل از فلزات و سنگ های بین ستاره ای پدید آمده است.
2) این منظومه از مواد متشکل از مایعات و هاله های بین ستاره ای پدید آمده است.
3) این منظومه از انفجار چند ابر اختر و ترکیب بین ستاره ای پدید آمده است.
4) این منظومه از ابری متشکل از گازها و غبارهای بین ستاره ای پدید آمده است.

21. قطر خورشید حدود ………………….. قطر زمین و جرم آن ………….. جرم زمین است.

1) 109 برابر – 330 هزار برابر 2) 139 برابر – 330 هزار برابر
3) 209 برابر – 360 هزار برابر 4) 150 برابر – 350 هزار برابر

22. مساحت کرۀ زمین چند کیلومتر است؟

1) 250 میلیون 2) 150 میلیون 3) 510 میلیون 4) 300 میلیون

23. دایرۀ بزرگی که در فاصلۀ مساوی از دو قطب شمال و جنوب به دور زمین کشیده شده، چه نام دارد؟

1) نصف النهار 2) خط استوا 3) مدار رأس سرطان 4) مدار رأس الجدی

24. مدار اِستوا (مدار مبدأ) …………. درجه است و بقیۀ مدارها بین ……. تا ……. درجۀ شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند.

1) 0 – 0 تا 90 2) 0 – 0 تا 180 3) 90 – 0 تا 90 4) 90 – 0 تا 180

25. برای درجه بندی نصف النهارها، کدام نقطۀ کرۀ زمین را به عنوان نصف النهار مبدأ تعیین کرده اند؟

1) کویر لوت ایران 2) بیابان گبی
3) رصدخانه گرینویچ لندن 4) شهر نیویورک

26. هر نقطه از کرۀ زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آن ها ………… آن نقطه می گویند.

1) عرض جغرافیایی 2) نصف النهار مبدأ
3) مختصات جغرافیایی 4) طول جغرافیایی

27. برای نوشتن طول و عرض جغرافیایی، از علائم اختصاری …… (شمالی)، ……. (جنوبی)، ……. (شرقی) و …….. (غربی) استفاده می شود.

1) N – W – E – S 2) N – S – E -W
3) E – N – W – S 4) N – W – S – E

ه) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

28. منظور از سیاره های درونی و بیرونی چیست؟

29. سیاره های درونی منظومۀ خورشیدی را نام ببرید.

30. سیاره های بیرونی منظومۀ خورشیدی را نام ببرید.

31. منظور از موقعیت مکانی یک پدیده چیست؟

32. نصف النهار چیست؟


سوالات متن درس اول مطالعات نهم + پاسخ تشریحی

دریافت نسخه پی دی اف - کلاس درس

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=3983
رامین بذرپور
ادمین وب سایت کلاس درس هستم با 21 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی هم اکنون هم در یکی از مدارس دولتی شهرستان ساوجبلاغ در سمت معاون آموزشی مشغول به کار هستم
مطالب بیشتر
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد سوالات متن درس اول مطالعات نهم

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!