0
0

حل تمرینهای عربی هفتم درس اول

2702 بازدید

حل تمرینهای عربی هفتم درس اول

پاسخ کامل تمرین های درس قیمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ عربی هفتم

آموزش کامل تمرین های درس اول عربی هفتم در کلاس درس

حل تمرین های عربی هفتم درس اول - کلاس درس

حل تمرینهای عربی هفتم درس اول

قیمَةُ الْعِلْمِ

1. اَلْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ. دانشمند بدون عمل، مانند درخت بدون میوه است.

2. حُسْنُ السُّؤالِ نِصْفُ الْعِلْمِ. خوبی سوال (سؤال خوب) نصف علم است.

3. مُجالَسَةُ الْعُلَماءِ عِبادَةٌ. هم نشینی با دانشمندان، عبادت است.

4. طَلَبُ الْعِلْمِ فَريضَةٌ. خواستن و طلب کردن علم، واجب دینی است.

5. آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيانُ. آفت و بلای علم، فراموشی است.

* هر پنج حدیث از پیامبر اکرم (ص) است.

تمارین درس اول عربی هفتم - کلاس درس

تمرین اول درس اول عربی هفتم - کلاس درس

1. هٰذَا الْوَلَدُ، فِی هٰذِهِ الْمَدْرَسَةِ. این پسر، در این مدرسه است.

2. هٰذِهِ الْبِنتُ، فِی تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ. این دختر، در آن مدرسه است.

3. ثَمَرُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْکَبیرَةِ، لَذيذٌ. میوۀ این درخت بزرگ، لذیذ (خوشمزه) است.

4. ذٰلِکَ الطّالبُ النّاجِحُ، فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ. آن دانش آموز (پسر)موفّق، در کلاس اوّل است.

5. هٰذِهِ الطّالِبَةُ النّاجِحَةُ، فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ. آن دانش آموز (دختر) موفّق، در کلاس اول است.

تمرین دوم درس اول عربی هفتم - کلاس درس

(جَبَلٌ – شَجَرَةٌ – وَلَدٌ – بِنْتٌ – صَفٌّ)

حل تمرین دوم درس اول عربی هفتم - کلاس درس

تمرین سوم درس اول عربی هفتم - کلاس درس

1. «سَعیدٌ» اِسْمُ وَلَدٍ وَ «سَعيدَةُ» اِسْمُ …………………. .  رَجُلٍ         بِنْتٍ

2. اَلْعالِمُ الْمؤمِنُ کـَ………………………………. الرَّحْمَةِ وَ النّورِ.  جَبَلِ         نِسْیانِ

3. تِلْکَ الشَّجَرَةُ ………………………………. ثَمَرٍ .  فی         بِلا

4. طَلَبُ الْعِلْمِ ………………………………. .  مُجالَسَةٌ        فَريضَةٌ


نورُ الْکَلامِ

1. نِعْمَتانِ مَجْهولَتانِ، الصِّحَّةُ و الْأَمانُ. (رسول اکرم (ص)) دو نعمت ناشناخته هستند؛ تندرستی و امنیت

2. رِضَا اللهِ في رِضَا الْوالِدَینِ. (رسول اکرم (ص)) رضایت خداوند در رضایت والدین است.

3. أَدَبُ الْمَرْءِ خَیْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ. (رسول اکرم (ص)) ادب انسان بهتر از طلایش (ثروت و دارایی او) است.

4. اَلدَّهْرُ یَومانِ؛ یَوْمٌ لَکَ وَ یَوْمٌ عَلَیْکَ. (امام علی (ع)) روزگار دو روز است؛ یک روز به سود تو و یک روز به زیان تو است.

5. رَأْیانِ خَیْرٌ مِنْ رَأْیٍ واحِدٍ. حِکمة دو نظر، بهتر از یک نظر است.

تمارین درس اول عربی هفتم - کلاس درس

حل تمرین اول بخش نور الکلام عربی هفتم - کلاس درس

(وَلَـدٌ – وَلَدانِ – بِنْتٌ – بِنْتانِ)

حل تمرین اول صفحه 8 کتاب درسی - کلاس درس

حل تمرین دوم صفحه 9 عربی هفتم - کلاس درس

1. هاتانِ …………………………، مسْرورَتانِ.    الرجَّلُُ          الْمَرْأَتانِ

این زن ها (دو زن)، خوشحال هستند. (مرد – زن ها)

2. هٰذانِ …………………………، مُرتَفِعانِ.      الْجَبَلانِ          الْوَرْدَةُ

این کوه ها (دو کوه)، بلند هستند. (کوه ها – گُل)

3. ذٰلِكَ …………………………، نَظیفٌ.          الطّالِبَةُ          الطّالِبُ

آن دانش آموز، پاکیزه است. (دانش آموز (دختر) – دانش آموز (پسر))

4. هٰذِهِ …………………………، کَبیرةٌ.          الْمَدرَسَةُ           الْمَسجِدانِ

این مدرسه، بزرگ است. (مدرسه – دو مسجد)

حل تمرین سوم صفحه 9 عربی هفتم - کلاس درس

1. اَلْوَلَدُ الصّالِحُ، فَخْرٌ لِلْوالِدَينِ. فرزند صالح، (باعث) افتخار و سربلندی برای والدین است.

2. لِهٰذَا الصَّفِّ، نافِذَتانِ جَميلَتانِ. برای این کلاس، دو پنجرۀ زیبا هست. (این کلاس دو پنجرۀ زیبا دارد)

3. قیمَةُ الْإنسانِ، بِالْعِلْمِ وَ الْإيمانِ. ارزش انسان به دانش و ایمان است.

4. هٰذانِ الصَّفّانِ، کَبیرانِ. این کلاس ها (دو کلاس) بزرگ هستند.

٥. هاتانِ الشَّجَرَتانِ، بِلا ثَمَرٍ. این درختان (دو درخت) بدون میوه هستند.


کَنْزُ الْکُنوزِ

1. تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعينَ سَنَةً. (رسول اکرم (ص)) لحظه ای (ساعتی) اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است.

2. عَداوَةُ الْعاقِلِ خَيْرٌ مِنْ صَداقَةِ الْجاهِلِ. (امام علی (ع)) دشمنی انسان دانا بهتر از دوستی انسان نادان است.

3. اَلْعِلْمُ فِي الْالصِّغَرِ کَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ. (امام علی (ع))  علم در کودکی مانند نقش در سنگ است.

4. خَیرُ الْأُمورِ أَوْسَطُها. (امام علی (ع)) بهترینِ کارها میانه ترین آنهاست.

5. اَلْجَهْلُ مَوْتُ الْأَحْـیاءِ. حِکْمَةٌ نادانی مرگ زندگان است.

تمارین درس اول عربی هفتم - کلاس درس

حل تمرین اول صفحه 12 عربی هفتم - کلاس درس

1. هٰؤلاءِ الطّالباتُ، ناجِحاتٌ في مُسابَقَةِ حِفْظِ الْقُرآنِ. این دانش آموزان، در مسابقه حفظ قرآن موفق هستند. (الطّالباتُ : سالم / ناجِحاتٌ : سالم)

2. هٰؤلاءِ اللّالعِبونَ، فائِزونَ في مُسابَقَتَینِ. این بازیکنان، در دو مسابقه برنده هستند. (اللّالعِبونَ : سالم / فائِزونَ : سالم / مُسابَقَتَینِ : مثنی)

3. أوُلئِٰكَ الرِّجالُ، جالِسونَ عِنْدَ عالِمَینِ. آن مردها، کنار دو دانشمند نشسته اند. (الرِّجالُ : مکسّر / جالِسونَ : سالم / عالِمَینِ : مثنی)

4. في کُتُبِ الْقِصَصِ عِبَرٌ لِلَْأَطفالِ. در کتاب های قصّه پندهایی برای کودکان وجود دارد. (کُتُبِ : مکسّر / الْقِصَصِ : مکسّر / عِبَرٌ : مکسّر / لِلَْأَطفالِ : مکسّر)

حل تمرین دوم صفحه 12 عربی هفتم - کلاس درس

(لاعِبَةٌ – مَکتَبَةٌ – کُرسيٌّ- کَنزٌ – وَردَةٌ)

پاسخ تمرین دوم صفحه 12 عربی هفتم - کلاس درس

حل تمرین سوم صفحه 12 عربی هفتم - کلاس درس

1. عَبّاسٌ و هاشِمٌ و مَيثَمٌ، ……………………….. .    مَسرورونَ          مَسرورة

عباس و هاشم و میثم خوشحال هستند. (خوشحالان (مذکر) – خوشحال (مونث))

2. زَهراءُ و زَينَبُ و فاطِمَةُ، ……………………….. .    واقفٌِ          واقِفاتٌ

زهرا و زینب و فاطمه ایستاده اند. (ایستاده (مذکر) – ایستاده ها (مونث))

3. أوُلئِکَ الْاولادُ، ………………. مُمتازونَ.    لاعِبونَ          لاعِباتٌ

آن پسران، بازیکنان برنده هستند. (بازیکنان (مذکر) – بازیکنان (مونث))

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=3650
رامین بذرپور
ادمین وب سایت کلاس درس هستم با 21 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی هم اکنون هم در یکی از مدارس دولتی شهرستان ساوجبلاغ در سمت معاون آموزشی مشغول به کار هستم
مطالب بیشتر
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد حل تمرینهای عربی هفتم درس اول

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!