0
0

سوالات متن علوم هشتم فصل دوم

912 بازدید

سوالات متن علوم هشتم فصل دوم

مجموعه کامل سوال های متن فصل دوم علوم هشتم

سوالات متن فصل دوم علوم هشتم با پاسخ تشریحی در کلاس درس

سوالات متن علوم هشتم فصل دوم

الف) جاهای خالی را با استفاده از کلمه های مناسب کامل کنید.

 1. موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، مواد ……………. نامیده می شوند.
 2. می توان با آمیختن مواد مختلف با هم، انواع گوناگونی از ………………. را به حالت جامد، مایع و گاز به دست آورد.
 3. به مخلوط ناهمگن جامد در مایع، ……………… گفته می شود.
 4. هر محلول حداقل از دو جزء …………………. و …………….. تشکیل شده است.
 5. در 100 سی سی آب C˚20 ، می توان ……………… گرم نمک طعام حل نمود.
 6. در گازها هر چه میزان دمای حلال پایین تر باشد، انحلال پذیری گاز ……………….. می شود.
 7. عدد …………. در PH مواد، نشان دهندۀ خنثی بودن آن است.
 8. برای جداسازی چربی از شیر، از دستگاه ………………… استفاده می شود.
 9. به تبخیر و میعان متوالی، ……………… می گویند.
 10. جداسازی گندم از کاه بر اساس ……………. و به وسیله دستگاه ……………… انجام می شود.
 11. برای خالص کردن آب و جداسازی موادّ محلول از آن از دستگاه ……………… استفاده می شود.

ب) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

 1. بیشتر موادی که ما در زندگی با آنها سر و کار داریم مخلوط هستند.
 2. عناصر و ترکیب ها، جزء موادّ خالص به شمار می آیند.
 3. بسیاری از نوشیدنی ها و خوراکی ها، مواد خالص هستند.
 4. مواد ناخالص به دو گروه همگن و ناهمگن تقسیم می شوند.
 5. در مخلوط همگن مواد به صورت غیریکنواخت پخش شده اند؛ در حالیکه در مخلوط ناهمگن مواد به صورت یکنواخت پخش شده اند.
 6. برای تهیۀ محلول باید نسبت های مشخصی از حل شونده و حلال را با هم مخلوط کرد.
 7. تمام مخلوط ها محلول هستند.
 8. ماده ای با پی اچ 5 از ماده ای با پی اچ 3 اسیدی تر است.
 9. برای جداسازی خون از خوناب (پلاسما) از دستگاه گریزانه استفاده می شود.
 10. روش صاف کردن و سرریز کردن، در مخلوط های همگن کاربردی ندارد؟

ج) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

 1. نام دیگر مواد ناخالص چیست؟
 2. شربت خاکشیر چه نوع مخلوطی است؟
 3. کدر یا شفاف بودن مخلوط همگن و ناهمگن را مشخص کنید.
 4. آلیاژ چه نوع محلولی است؟
 5. مواد بازی چه مزه ای دارند؟
 6. منظور از الکل 70 درصد چیست؟

د) گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

 1. کدام یک از گزینه های زیر با بقیه متفاوت است؟
الف) آجیل ب) بادکنک پر از هوا ج) شکر د) آب لیمو
 1. کدام یک از گزینه های زیر در مورد مخلوط ها صحیح نیست؟
الف) ماده ای است که از دو یا چند ماده تشکیل شده است.
ب) اجزای تشکیل دهندۀ آن خواص اولیّۀ خود را حفظ می کنند.
ج) خواص مواد بعد از آمیخته شدن با یکدیگر تغییر می کند.
د) بیشتر موادی که ما در زندگی با آن سر و کار داریم، مخلوط هستند.
 1. کدام یک از گزینه های زیر یک مادۀ خالص است؟
الف) هوا ب) نمک طعام ج) چای کمرنگ د) آب دریا
 1. کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های مخلوط ناهمگن نیست؟
الف) قابل تشخیص بودن اجزاء مخلوط ب) داشتن حداقل دو جزء
ج) پخش غیریکنواخت اجزاء د) ویژگی های یکسان در همۀ نقاط آن

32.کدام یک از مخلوط های زیر محلول است؟

الف) چربی در شیر ب) دوده در هوا
ج) مواد معدنی در آب چاه د) خاک در آب
 1. انحلال پذیری اکسیژن در آب با ………………… دما کاهش می یابد و انحلال پذیری شکر در آب با ……………… دما افزایش می یابد.
الف) افزایش – افزایش ب) کاهش – کاهش
ج) افزایش – کاهش د) کاهش – افزایش
 1. کدام محلول اسیدی نیست؟
الف) محلول A با 2 = PH ب) محلول B با 1 = PH
ج) محلول C با 8 = PH د) محلول D با 4 = PH
 1. اسیدها دارای (PH) پی اچ ………………. از هفت و دارای مزه ای ……………. هستند.
الف) کمتر – تلخ ب) کمتر – ترش
ج) بیشتر – تلخ د) کمتر – ترش
 1. کدام یک از روش های جداسازی بر اساس اختلاف چگالی انجام می شود؟
الف) دکانتور ب) کمباین
ج) کاغذ صافی د) تقطیر
 1. کدام یک از وسایل زیر برای جداسازی اجزای مخلوط آب و خاک (آب گل آلود) مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف) لوله آزمایش ب) قیف جداکننده
ج) کاغذ صافی دستگاه تقطیر
 1. برای جداسازی مخلوط ناهمگنی که اجزای آن اندازه های متفاوتی دارند، کدام روش جداسازی را پیشنهاد می کنید؟
الف) دستگاه گریزانه ب) تبخیر حلال
ج) صاف کردن د) سرریز کردن
 1. کدام مخلوط را می توان با استفاده از دکانتور جدا کرد؟
الف) آب و الکل ب) آب و بنزین
ج) آب و نمک د) آب و نشاسته
 1. آهن موجود در کدام یک از موادّ زیر، به وسیلۀ آهن ربا جدا می شود؟
الف) آهن سولفید ب) آهن اکسید
ج) مخلوط آهن و گوگرد د) زنگ آهن

ه) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

 1. مواد ناخالص را تعریف کنید.
 2. تعلیقه چیست؟ نام دیگر آن را بنویسید.
 3. حلال و حل شونده را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
 4. میزان انحلال پذیری قند و اکسیژن را در آب داغ با یکدیگر مقایسه کنید.
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://clasedars.ir/?p=5985
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد سوالات متن علوم هشتم فصل دوم

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

error: شما نمی توانید مطالب سایت را کپی کنید!!!